Polityka prywatności

Zakres

Niniejsza deklaracja o ochronie danych informuje użytkownika o rodzaju, zakresie i celu pobierania i wykorzystywania danych osobowych przez oferenta:

Schiedel Sp. z o.o.
Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000145897 w Sądzie Rejonowym w Opolu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 754-10-18-541
Regon: 531017529

Zarząd Schiedel Sp. z o.o.:
   Krystian Kula – Prezes Zarządu

Prokurenci:
   Roman Nowak – Prokura samoistna
   Grzegorz Kampa – Prokura samoistna

Adres:
   ul. Wschodnia 24
   45-449 Opole

Telefon: +48 (77) 455 59 49
Fax: +48 (77) 455 59 47
E-mail: biuro@kominywulkan.pl

Dane dostępowe/Raport serwera

Oferent (względnie jego dostawca usług internetowych) pobiera dane dotyczące każdego wejścia na stronę jego oferty (tzw. raporty serwera). Do danych dostępowych należą:

  • nazwa wywołanej strony internetowej,
  • plik, data i godzina wywołania,
  • ilość przetransferowanych danych,
  • komunikat o skutecznym wywołaniu,
  • typ przeglądarki internetowej wraz z wersją,
  • system operacyjny użytkownika,
  • adres URL (strona odwiedzana wcześniej),
  • adres IP i dostawca składający zapytanie.

Oferent wykorzystuje dane z protokołu wyłącznie do ocen statystycznych dla potrzeb prowadzenia, bezpieczeństwa i optymalizacji oferty. Oferent zastrzega sobie jednak prawo do sprawdzenia danych z protokołu w późniejszym czasie, jeśli istnieją okoliczności uzasadniające podejrzenie bezprawnego wykorzystania.

Postępowanie z danymi osobowymi

Dane osobowe to informacje, za pomocą których można zidentyfikować osobę, czyli dane, na podstawie których osobę można obserwować. Należą do nich: nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Do danych osobowych zalicza się także informacje dotyczące upodobań, hobby, członkostwa czy odwiedzanych stron internetowych.

Dane osobowe są pobierane, wykorzystywane i przekazywane przez oferenta tylko wtedy, jeśli jest to dozwolone pod względem prawnym lub użytkownik wyrazi na to swoją zgodę podczas pobierania danych.

Nawiązywanie kontaktu

Podczas nawiązywania kontaktu z oferentem (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego czy e-maila) dane użytkownika pobrane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek pytań dodatkowych są zapisywane.

Newsletter

Za pomocą newslettera informujemy użytkowników o nas i naszych ofertach.

Aby otrzymać newsletter, należy podać swój ważny adres e-mail oraz informacje umożliwiające nam sprawdzenie, czy zgłaszający jest właścicielem podanego adresu e-mail lub jego właściciel wyraża zgodę na otrzymanie newslettera. Inne dane nie są pobierane. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłki newslettera i nie są przekazywane osobom trzecim.

Po otrzymaniu zgłoszenia o chęci otrzymania newslettera zapisujemy adres IP użytkownika i datę zgłoszenia. Zapisanie tych danych służy udokumentowaniu na wypadek, gdyby osoba trzecia wykorzystała w nieuprawniony sposób adres e-mail i zgłosiła prośbę o przesłanie newslettera bez wiedzy osoby uprawnionej.

Swoją zgodę na zapisanie danych, adresu e-mail oraz ich wykorzystywania na potrzeby wysyłki newslettera można w każdej chwili anulować. Do anulowania zgody można użyć linka podanego w newsletterze, profilu użytkownika lub komunikatu wysłanego na podany powyżej adres kontaktowy.

Ciasteczka

Po wywołaniu oferty na komputerze użytkownika zostaje zapisany plik ciasteczka lub kilka takich plików. Ciasteczko to mały plik zawierający znaki w określonej kolejności pozwalający na jednoznaczną identyfikację przeglądarki internetowej użytkownika. Dzięki ciasteczkom oferent poprawia komfort i jakość swojego serwisu, zapisując np. ustawienia użytkownika. Ciasteczka nie powodują żadnych szkód na komputerze użytkownika i nie zawierają wirusów.

Skorzystanie z oferty jest możliwe także bez ciasteczek. Użytkownik może zablokować opcję zapisywania ciasteczek w swojej przeglądarce internetowej, ograniczyć na określonych stronach internetowych lub ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby powiadamiała go przed zapisaniem ciasteczka. Użytkownik może w każdej chwili usunąć ciasteczka z twardego dysku swojego komputera za pomocą funkcji ochrony danych dostępnych w swojej przeglądarce internetowej. Może to spowodować ograniczenie niektórych funkcji i udogodnień oferty.

Google Analytics

Ta oferta wykorzystuje Google Analytics, narzędzie do analizy stron internetowych Google Inc. („Google“). Google Analytics wykorzystuje tzw. „ciasteczka“, pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje wygenerowane przez ciasteczko dotyczące korzystania ze strony internetowej przez użytkownika z reguły są przenoszone na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane.

W przypadku aktywowania funkcji ukrywania adresu IP na tej stronie internetowej adres IP użytkownika Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będącymi stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostaje wcześniej skrócony. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwerze Google umieszcza się pełny adres IP i tam dokonuje jego skrócenia. Funkcja ukrywania adresu IP jest na tej stronie internetowej aktywna. Na zlecenie właściciela tej strony internetowej Google będzie korzystać z tych informacji w celu analizy korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, sporządzenia raportów dot. aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia na rzecz właściciela strony internetowej usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i korzystaniem z internetu.

Adres IP przekazany w ramach Google Analytics przez przeglądarkę internetową użytkownika nie jest łączony z innymi danymi z Google. Użytkownik może zablokować możliwość zapisania ciasteczek za pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania swojej przeglądarki internetowej; Jednak po wybraniu takiej opcji użytkownik nie będzie mógł korzystać z wszystkich funkcji dostępnych na tej stronie internetowej. Ponadto użytkownik może zablokować ewidencjonowanie danych wygenerowanych przez ciasteczka i dotyczących korzystania ze strony internetowej w Google (wraz z adresem IP użytkownika) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając wtyczkę przeglądarki internetowej pod linkiem podanym poniżej i instalując ją: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Anulowanie, zmiany, korekty i aktualizacje

Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego uzyskania na wniosek informacji na temat danych osobowych zapisywanych na jego temat. Dodatkowo użytkownik ma prawo do korekty nieprawidłowych danych, blokowania i usuwania swoich danych osobowych, o ile nie stoi temu na przeszkodzie ustawowy obowiązek przechowywania danych.

Logotyp OFILogotyp ISO:9001